Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad, či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

 

Ponúkame kompletný outsourcing podvojného účtovníctva

Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti:

 • Kontrola dokladov
  Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

 • Zaúčtovanie dokladov
  Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.

 • Daňové priznanie k DPH
  Dodržíme všetky zákonné lehoty - zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

 • Účtovná závierka
  Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.

 • Daňové priznanie právnickej osoby
  Vypočítame daň z príjmov - v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

 • Reporting a poradenstvo
  Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.

 • Zostavenie daňových priznaní
  Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.

 • Plánovanie daní
  Poradíme pri plánovaní daní, najmä dane z príjmov.

 • Optimalizácia daňovej povinnosti
  V súlade so zákonnými možnosťami navrhujeme riešenia na optimalizáciu daní.

 • Monitoring daňových zákonov
  Na zmeny v zákonoch klientov pripravíme a poskytneme potrebné informácie o novelách.

 • Zastupovanie klientov pred daňovým úradom
  Zastupujeme klientov pri daňovej kontrole, pri registráciách a pod.