Náš príbeh

 

 

Spoločnosť ADAVER s.r.o. so sídlom v Bratislave pôsobí na trhu už od roku 2012. Špecializujeme sa na účtovné a mzdové služby a služby v oblasti personalistiky.

Naša spoločnosť vznikla ako logický dôsledok nárastu počtu klientov majiteľky spoločnosti, ktorá podniká v mzdovej a účtovnej oblasti už od roku 1997.

Spoločnosť ADAVER s.r.o. začala klientom poskytovať služby kolektívne s úzkou špecializáciou na oblasť mzdovú, personálnu a oblasť podvojného účtovníctva so zameraním na daň z príjmov právnických osôb. Spracovanie miezd, personalistiku a služby z oblasti podvojného účtovníctva poskytujeme klientom v rámci celej Slovenskej republiky.

 

Využite naše služby, ušetrite sa od povinností a venujte čas kľúčovým aktivitám!

Ušetríme vás od povinností so spracovaním miezd, personalistikou a účtovníctvom tak, aby ste mohli všetok ušetrený čas využiť na rozvoj kľúčových podnikateľských cieľov a obchodných aktivít.

 

Aké sú ďalšie výhody?

  • Zaručíme vám bezproblémový priebeh všetkých činností
  • Ušetrenie nákladov za školenia, interné mzdové účtovníčky, ekonomické softvéry
  • Ušetrenie času
  • Záruka bezchybného spracovania
  • Bezpečnosť údajov a dát