Spoľahnite sa na nás aj v oblasti miezd a personalistiky

 

K všetkým klientom pristupujeme zodpovedne a vždy sa prispôsobíme požiadavkám klientov v súlade so Zákonníkom práce. Našim klientom poskytujeme kompletné služby v oblasti miezd a personalistiky.

Okrem kompletného spracovania miezd vám dokážeme pomôcť aj s internými predpismi, dochádzkovým systémom a personalistikou (zmluvy, dodatky, ukončenia pracovných pomerov)

Našich klientov pravidelne informujeme o všetkých „novinkách“ v legislatíve (Zákonníka práce)

 Spoločnosť ADAVER sa v rámci účtovných služieb zameriava aj na spracovanie miezd a personalistiku.

 

Služby, ktoré poskytujeme v mzdovej oblasti

  • Prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do / zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní;
    elektronické výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • Prihlásenie a odhlásenie spoločnosti do / zo Sociálnej poisťovne / zdravotných poisťovní
  • Príprava bankových príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
  • Mzdové hlásenia
  • Výpočet nemocenských dávok, práceneschopnosť
  • Evidencia dovoleniek
  • Mzdové listy a evidenčné listy, výplatné  pásky
  • Komunikácia s poisťovňami