Zvýšenie minimálnej sumy stravného lístka

Radi by sme Vás upozornili na zmenu, ktorá sa dotkne podnikateľov, a to zvýšenie sumy stravného.

Osoba na pracovnej ceste má nárok na stravné, a to za každý deň pracovnej cesty.

  • Pracovná cesta v trvaní 5 až 12 hodín (v danom dni) - zvýšenie sumy stravného z 4,80 eur na 5,10 eur.
  • Pracovná cesta v trvaní 12 až 18 hodín - zvýšenie sumy stravného z 7,10 eur na 7,60
  • Pracovná ceste nad 18 hodín sa zvyšuje stravné zo sumy 10,90 eur na 11,60 eur.

Hodnota gastrolístka musí byť  od 1.7.2019 najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín, čo predstavuje sumu 3,83 eur.

Čo znamená že ak poskytujete zamestnancom stravné lístky v hodnote napríklad 3,80 eur, potom od 1.7.2019 ste povinný poskytnúť zamestnancom nové stravné lístky v minimálnej hodnote 3,83 eur.

Zamestnávateľ na stravné lístky zamestnancov prispieva minimálne 55% z jeho hodnoty. V prípade novej minimálnej hodnoty zamestnávateľ teda prispieva 2,11 eur a zamestnanec 1,72 eur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nazov obrazka