Zastihla vás KORONA kríza? Máte nárok na finančnú pomoc

 

V mene boja proti pandémii koronavírusu bolo výrazne zasiahnuté podnikanie. Mnoho podnikateľov stratilo možnosť slobodne prevádzkovať svoju živnosť, museli zatvoriť, alebo je ich činnosť výrazne utlmená.

V tejto situácii prichádza štátna pomoc, ktorá má čiastočne kompenzovať výpadok príjmov. Dnes vás prevedieme možnosťami, na čo máte nárok a o koľko financií môžete štát požiadať.

 

Štátna pomoc má viacero podôb

Štátna pomoc nie je náhradou príjmu, ale kompenzuje podnikateľom náklady na prevádzkovanie živnosti, umožňuje prežitie a udržanie pracovných miest. Je rozdelená na:

  • Pomoc na udržanie zamestnanosti. Kompenzuje náhradu mzdy zamestnancov, aby nebolo nutné prepúšťať.
  • Finančná injekcia pri poklese príjmov. V závislosti od toho, ako vás kríza postihla, existuje päť schém pomoci. Štyri z nich sa týkajú podnikateľov a piata je určená výhradne pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Novinkou je, že žiadatelia môžu od  9. novembra do 31. januára 2021 môžu žiadať o vyššiu finančnú pomoc, ako to bolo v prvej vlne krízy. Pomoc je zároveň dostupná širšiemu okruhu žiadateľov.

 

Pre koho je pomoc určená?

Prerušenie slobodného podnikania sa udialo prvý raz od čias deväťdesiatych rokov, kedy sa podnikanie stalo súčasťou našich životov. Takéto obmedzenie sa dotýka státisícov ľudí, ktorých ohrozuje výpadok príjmu. Štát preto v nutnej miere kompenzuje výpadok príjmu ak spadáte do jednej z týchto kategórií:

  • Ak ste museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
  • Ak vám zatvorili prevádzku, alebo vám poklesli tržby o najmenej 20 % . Môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
  • Ak chcete udržať pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
  • Jednoosobovým s.r.o., a živnostiam, ktorí nemajú žiaden iný príjem dáva vláda paušálny príspevok.

  

Akú pomoc môžete očakávať? 

Pomoc sa oproti prvej vlne zvyšuje podpora na zamestnancov. Presnejšie z 80% hrubej mzdy na 80% celkovej ceny práce. To pre podnikateľa znamená, že dostane kompenzovanú aj časť odvodov hradených zamestnávateľom za zamestnanca. Výška pomoci sa zvýšila z 880 € na 1100 €.

Zvýšila sa aj podpora pri poklese mesačných tržieb. Napríklad ak vám poklesli tržby o viac ako 80%, príspevok môžete dostať až vo výške 810 eur.

Pre jednoosobové eseročky a SZČO, ktorí sa ocitli bez príjmu je určená paušálna podpora vo výške 315 €.

 

Žiadosti sa podávajú elektronicky

Všetky podrobné informácie, ako aj formuláre a tlačivá, ktoré je potrebné k jednotlivým žiadostiam predložiť nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. O podporu z každej schémy je možné požiadať elektronicky.

V prípade, že sa neviete zorientovať, aká schéma pomoci je pre vás najvhodnejšia, alebo potrebujete pomoc so spracovaním dokladov k žiadosti, môžete sa na nás obrátiť. Rovnako vám pomôžeme aj s odoslaním žiadosti o príspevok

Nezabudnite. Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER môžete zasielať od 9. novembra do 31. januára 2021.