Tichý spoločník: Všetko, čo ste o ňom chceli vedieť

 

Mať v podnikaní tichého spoločníka, je určite výhoda. A rovnako je výhodné byť aj tichým spoločníkom. Tento status umožňuje rozvoj firmy bez toho, aby sa spoločník musel podieľať na jej aktívnom chode. No a za to má samozrejme výhody, vďaka ktorým sa mu tiché spoločenstvo oplatí.

 

Kto je to tichý spoločník?

 

Dalo by sa povedať, že tichý spoločník je niekto ako anonymný investor. Samotné práva aj povinnosti tichého spoločníka sú však presne definované v § 673 - § 681 Obchodného zákonníka. Na druhej strane je postavenie tichého spoločníka však do veľkej miery variabilné a obe strany si môžu v zmluve stanoviť vlastné podmienky.

 

Zmluvou o tichom spoločenstve vzniká záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na podnikateľskej činnosti. Ako odmena je podiel na výsledku podnikania, podľa vopred určených pravidiel. Táto forma je istá anonymná možnosť podieľania sa na podnikaní.

 

Výpomoc v pravý čas

 

Na rozdiel od investora je tichý spoločník omnoho významnejším prínosom pre firmu. Zatiaľ, čo investor poskytuje len svoje financie a čaká zhodnotenie, tichý spoločník môže byť okrem peňažného vkladu prospešný aj svojimi službami, zapojením sa do chodu firmy, môže poskytovať obchodné kontakty na rozvoj podnikania a podobne.

 

Kto môže byť tichý spoločník?

 

Tichým spoločníkom môže byť každá fyzická aj právnická osoba. Dokonca nemusí byť ani podnikateľom. Zmluva o tichom spoločenstve pamätá aj na takéto prípady.  Jednoducho tichým spoločníkom vo firme môže byť každý, kto má záujem vložiť svoj finančný alebo nefinančný vklad do podnikania niekoho iného. Podporiť tak podnikateľský subjekt, ale samozrejme sa s ním podieľať aj na podnikaní, výnose a to bez toho, aby musel podnikateľ

 vyjsť z anonymity.

 

Veľkou výhodou je, že tichý spoločník sa podieľa na výnosoch z podnikania, priamo úmerne svojmu vkladu a definovaným záväzkom. No na rozdiel od riadnych spoločníkov, jeho meno nefiguruje v obchodnom registri. Na druhej strane tichý spoločník nemá práva ostatných spoločníkov firmy, ktorý podnikanie priamo ovplyvňujú a nie je ani v orgánoch spoločnosti a nie je ani súčasťou valného zhromaždenia. Tichí spoločníci jednoducho nemôžu chod firmy priamo ovplyvňovať.

 

Odmena tichého spoločníka

 

Tichému spoločníkovi sa vypláca podiel z výsledku hospodárenia podľa pravidiel v zmluve o tichom spoločenstve. Nárok na  tento podiel vzniká do 30 dní od schválenia ročnej účtovnej závierky. Avšak tichý spoločník nepoberá len výhody. Môže participovať aj na strate. avšak len do výšky svojho vkladu. Ak vo firme príde k takej strate, ktorá dosiahne výšku vkladu tichého spoločníka, jeho účasť na podnikaní podľa obchodného zákonníka zaniká.

 

Ak chcete prijať do firmy tichého spoločníka, prípadne pripraviť zmluvu o tichom spoločenstve, je dobré sa pripraviť dopredu.  Nastaviť formy odmeny z podielu na zisku a vedieť, ako tichého spoločníka zahrnúť do účtovníctva. Vhodné je obrátiť sa na odbornú firmu. Stavte na takú, so silným zázemím v poradenstve pre podnikateľov aj z pohľadu účtovníctva, daní, aj zmlúv.