Kedy podať a kedy netreba podať daňové priznanie za rok 2020

 

Zdá sa, že tento rok sa žiadne posuny v termíne na podanie daňového priznania konať nebudú. Termín 31. marec na podanie daňového priznania aj zaplatenie dane za rok 2020 ostáva. Otázkou však je, kto musí a kto nebude musieť podávať daňové priznanie.

 

Povinnosť podať daňové priznanie nemá každý

 

Prvým prípadom, kedy nie je potrebné podávať daňové priznanie je situácia, ak má človek jedného zamestnávateľa a má príjmy iba zo závislej činnosti. Teda pracuje na plný alebo čiastočný úväzok.  Ak ste boli v roku 2020 zamestnaní a mali ste prakticky len príjmy zo zamestnania, daňové priznanie podávať nemusíte.

 

Musíte však požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V prípade, že o to nepožiadate, tak budete musieť daňové priznanie podať sami. Treba však povedať, že zamestnávateľ je povinný ročné zúčtovanie urobiť, ak ste mali len jedného zamestnávateľa.

 

Pri zrážkovej dani priznanie netreba

 

Ďalšou kategóriou ľudí, ktorí nemusia podať daňové priznanie je, ak príjmy, ktoré mali, sú zrazené zrážkovou daňou. To najčastejšie v praxi znamená, že daňové priznanie nemusíte podávať za príspevky do novín a časopisov, ktoré vám boli zrazené zrážkovou daňou. Rovnako tak napríklad ani za investície do dlhopisov, ktoré sú zrazené zrážkovou daňou, alebo do fondov, v ktorých sú zdanené.

 

Iným prípadom je, ak ste dosiahli výnosy z investovania, napríklad do kryptomien alebo pôžičiek, prípadne akcií, ktorých výnos nie je zdanený. Tieto príjmy nie sú zrazené zrážkovou daňou a treba ich zdaniť. Daňové priznanie tak musíte podať.

 

Záleží aj od hranice príjmu

 

Daňové priznanie nemusíte podať ani v prípade, že vaše príjmy v roku 2020 nepresiahli sumu 2 207,10€. To znamená, že ak ste napríklad mali investície, z ktorých príjem nepresiahol túto sumu, daňové priznanie podávať nemusíte. Rovnako tak, ak ste napríklad vystavili faktúry pod uvedenú sumu, s daňovým priznaním sa rovnako nemusíte zaoberať. 

 

Pozor, dôležité je vedieť, že do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely povinnosti podať daňové priznanie sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

 

V prípade straty je potrebné podať daňové priznanie vždy

 

Živnostníci, podnikatelia aj slobodné povolania, prakticky každý, kto v roku 2020 vykázal stratu musí podať daňové priznanie. Ak vo vašom minulom roku svieti strata, daňovému priznaniu sa nevyhnete.

 

Právnické osoby čaká povinnosť vždy

 

Pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri neplatia prakticky žiadne výnimky pri podávaní daňového priznania. Nezáleží, z akého podnikania plynú príjmy a rovnako nezáleží na tom, či v roku 2020 vykázali stratu, zisk čo i len 100 eur alebo niekoľko desiatok tisíc.

 

To je podstatné vedieť hlavne pre právnické osoby, ktoré v roku 2020 začali podnikať. Ak ste si v roku 2020 napríklad založili spoločnosť s ručením obmedzením čo i len na mesiac, musíte podať daňové priznanie. Rovnako aj v prípade, ak vaša firma možno ešte prakticky nezačala podnikať a vytvárať zisk, avšak do 31. marca 2021 bude potrebné podať daňové priznanie.

 

Ak chcete poradiť v oblasti daňového priznania alebo ho vypracovať na mieru, neváhajte nás kontaktovať.