Pripočítateľné položky v daňovom priznaní. Čo sú a na čo sa vám hodia?

 

V závere roka sa každý podnikateľ pomaly zameriava na dokladovanie príjmov a nákladov pre nadchádzajúce daňové priznanie. Jednou z položiek, ktorá však rovnako stojí za zmienku sú pripočítateľné položky. V daňovom priznaní je ich potrebné správne uvádzať.

 

Čo sú pripočítateľné položky?

Účtovný jazyk, je pre mnohých podnikateľov komplikovaný, ako hebrejská abeceda. Vyznať sa v účtovnom žargóne nie je jednoduché, ale pripočítateľné položky nie je až tak zložité vysvetliť. V postate ide o výdavky zaúčtované v účtovníctve, ktoré však nie sú daňovo uznateľné z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. To v praxi znamená, že takéto výdavky síce znižujú výsledok hospodárenia, ale nemôžete si ich v daňovom priznaní uviesť ako výdavky, ktoré znižujú základ dane. Pripočítateľné položky sa týkajú právnických aj fyzických osôb.


Čo možno zaradiť medzi pripočítateľné položky?

Čo patrí a nepatrí medzi pripočítateľné položky, určuje § 21 zákona o dani z príjmov. Medzi najčastejšie využívané položky možno zaradiť:

 • výdavky na reprezentáciu,
 • tvorba rezerv a opravných položiek,
 • zmluvné pokuty,
 • poplatky z omeškania
 • úroky z omeškania,
 • nezmluvné penále a pokuty, úroky z omeškania
 • úroky vyrubené daňovým úradom.


Dôležité je však vedieť, že pre potreby daňového priznania, podávaného v roku 2021 je zásadné, že od 1. januára 2020 sú zmluvné pokuty, zmluvné úroky z omeškania daňovým výdavkom po zaplatení.

 

To znamená, že pokiaľ je zmluvná pokuta zaúčtovaná v nákladoch a nebude do konca zdaňovacieho obdobia zaplatená, bude pripočítateľnou položkou. Avšak ak dôjde k zaplateniu pokuty alebo úrokov, bude odpočítateľnou položkou.

Pripočítateľné položky ohraničené cenou a percentom z ceny

V týchto prípadoch, ide o náklady, ktoré nemožno uplatňovať v plnej výške a teda ich časť sa stáva pripočítateľnou položkou. Ide napríklad o:

 • pohonné látky,
 • reklamné predmety,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • výdavky na majetok využívaný aj na súkromné účely

 

Najlepšie vám poradí skúsený účtovník

V prípade, že neevidujete vo svojom účtovníctve len jednoduché príjmy a jasné výdavky, je vhodné sa poradiť so skúseným účtovníkom. Pretože chybné uvedenie výdavkov alebo uvedenie pripočítateľných položiek do nesprávnej časti, môže znamenať opravu daňového priznania, či aj prípadné sankcie zo strany daňového úradu.

 

Preto je vhodné, ak  vedenie účtovníctva, podvojné účtovníctvo a komplexné účtovné služby zveríte do rúk odborníkov. Vďaka outsourcingu pritom nemusíte zamestnávať celé účtovné oddelenie a budete mať účtovníctvo vždy v najlepšom poriadku.