Jednoosobová eseročka. Oplatí sa oproti živnosti?

 

Živnosť aj založenie spoločnosti s ručením obmedzením sú dve možné formy podnikania. Každá z nich má svoje výhody aj limity. V prípade podnikateľov solitérov môže byť na mieste otázka, či podnikať ako živnostník, alebo si radšej založiť s.r.o. a stať sa jej jediným spoločníkom. Na možné výhody a nevýhody sa bližšie pozrieme v článku.

 

Rozdielne odvody

Jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý si živnostníci zakladajú s.r.o., sú odvody do Sociálnej poisťovne. Pretože tie sú pre mnohých skutočne najväčšími mesačnými výdavkami. V roku 2021 je minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 180,99 eur.

Tie je nutné platiť bez ohľadu na to, či sa vám v danom mesiaci darí alebo ste nezarobili nič. Ak ste však konateľom v eseročke, tak odvody do sociálnej poisťovne platiť nemusíte, v prípade, že si nevyplácate za podnikanie odmenu. Zaplatiť  ostáva teda len zdravotný odvod. Prechodom na s.r.o., živnostník usporí na odvodoch minimálne 2 171,88 eur.

 

Zložitejšie účtovníctvo

Peňažný zisk je určite dobrou motiváciou, ale netreba zabudnúť na to, že s firmou je o niečo viac starostí ako so živnosťou. Prejaví sa to hlavne na účtovníctve. Živnostník si napríklad v prípade paušálnych výdavkov vo výške 60% nemusí viesť ani účtovníctvo, stačí mu len evidencia. Naopak eseročka má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, na čo mnoho podnikateľov nemá čas ani znalosti. Túto povinnosť je možné túto povinnosť delegovať na externú firmu a výdavky môžu byť stále nižšie ako zaplatené odvody.

 

Ručenie majetkom

Živnostník v prípade problémov a nesplácania úverov, ručí celým svojim majetkom. A to vrátane strechy nad hlavou. Pri eseročke je ručenie obmedzené len na majetok firmy. Na majetok konateľa exekútor nesiahne. Pre mnohých podnikateľov je to istá miera výhody.

 

Výdavky si neodčítate

Zatiaľ, čo konateľ jednoosobovej eseročky ušetrí na odvodoch, nemusí ušetriť na daniach. Jednoosobová eseročka sa určite oplatí podnikateľom, ktorí majú vysoké výdavky. Neoplatí sa podnikateľom, ktorí majú naopak malé výdavky a uplatňujú si paušál. Eseročka takúto možnosť nemá a je možné si z daní odčítať iba skutočné výdavky. Preto je vhodné pred zmenou živnosti na eseročku prejsť si ideálne možnosti so skúsenou účtovnou firmou, kde vám poradia. Prípadne vám rovno ponúknu možnosť založiť s.r.o. a prevziať aj účtovnú agendu.

 

 

Rozdielne dane

Živnostníci a eseročky majú aj rozdielne sadzby dane, ktoré je potrebné si dobre prepočítať.

 

Živnostníka sa týkajú sadzby:

  • 19 % daň z príjmu, čo základná sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 37 981,94 eur.
  • 25 % daň z príjmu, čo je zvýšená sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý presiahne sumu 37 981,94 eur.

 

Pre spoločnosť s ručením obmedzeným platia takéto sadzby:

  • 21 % daň z príjmu.
  • 7 % daň z dividend. Táto daň sa platí len v prípade, ak si spoločníci vyplácajú podiel na zisku spoločnosti.

 

Pre oba subjekty platí, že je možné uplatniť si sadzbu dane z príjmu 15%, ak príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujú 49790 eur. Táto sadzba platí pre živnostníkov aj s.r.o.

 

Ako sa rozhodnúť?

Každá forma podnikania má svoje výhody aj nevýhody. Na prvý pohľad snaha usporiť na odvodoch  môže v konečnom dôsledku znamenať vyššie výdavky na dane a napríklad aj vedenie účtovníctva. Preto je vhodné sa poradiť s účtovnou firmou na základe vašej doterajšej a plánovanej podnikateľskej činnosti. Vďaka tomu sa budete vedieť rozhodnúť naozaj najideálnejšie pre potreby vášho podnikania.