Odpustenie odvodov počas pandémie

Pandémia koronavírusu do života podnikateľov priniesla mnoho zmien. Jednou z nich je aj účtovanie odvodov počas pandémie.  V apríli totiž nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Z nej vyplývajú nové pravidlá, ako a kedy odložiť, odpustiť, alebo zaplatiť odvody do sociálnej poisťovne.

 

Zákon umožňuje odklad splátok

Platenie odvodov je významnou položkou vo výdavkoch každého zamestnávateľa alebo SZČO. Preto novela zákona o sociálnom poistení vychádza v ústrety podnikateľom, ktorí mali počas pandémie uzatvoriť svoje prevádzky.

 

Zákon umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie. Netýka sa to však každého.

 

Koho sa týka odklad odvodov?

Odpustenie pri platení odvodov sa netýka počas pandémia každého, iba:

  • Zamestnávateľov pri odvodoch za zamestnanca
  • Povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)

 

Pozor, možnosť odkladu odvodov sa  netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.

 

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti

Na to, aby ste splnili nárok na odklad splatnosti poistného, musí byť splnená aj podmienka, že zamestnávateľom a SZČO, v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob, akým sa pokles obratu deklaruje, je buď elektronicky alebo zaslaním vytlačenej verzie formuláru príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Ako odpustené preddavky zúčtovať?

Finančná správa zverejnila aj názorný postup, ako možno odpustenie odvodov pri zatvorení prevádzky zúčtovať.

 

Príklad: Zamestnávateľ, povinne nemocensky poistená, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba  nie sú povinní zaplatiť poistné napríklad za apríl 2020. Teda ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.

 

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 95/2020 Z. z. bolo uvedené ustanovenie navrhnuté a prijaté z dôvodu, aby aj osobám, ktoré nezaplatia odpustené poistné vznikol nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku. Keďže následne  účtovnej jednotke nevzniká povinnosť zaplatiť poistné,  teda sa ani neúčtuje. 

 

Povinnosť vykazovať poistné sa nemení

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa, povinní poistné na sociálne poistenie vykázať. Rovnako tak predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

 

To je nutné urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme ako obvykle. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob evidencie. To v praxi znamená, že  zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca. Napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.  

 

Ak potrebujete pomôcť s účtovníctvom alebo si nie ste istí aktuálne platnou legislatívou, neváhajte sa obrátiť na náš tím odborníkov. Udržiavame si prehľad o aktuálnom dianí a máme vždy aktuálne informácie o zmenách v účtovaní v súvislosti s pandémiou koronavírusu.