Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňový bonus sa nám tento rok zase zvyšuje, upravuje a to v závislosti od výšky životného minima

Daňový bonus na dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) je možné u zamestnanca uplatňovať mesačne v prípade, že jeho príjem je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

 Daňový bonus je na dieťa nad 6 rokov roku 2021 vo výške 23,22 eur mesačne. Pokiaľ máte dieťa mladšie, ako 6 rokov má daňový bonus dvojnásobnú výšku a to 46,44 eura mesačne. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rok.

Od 01.07.2021 do 31.12.2021

na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

na dieťa od 6 rokov do 15 rokov je vo výške 39,47 €,

na dieťa od 15 rokov je vo výške 23,22 €.