Viete, čo znamená trvalý kurzarbeit?

 

Pojem, ktorý sme pred pandémiou koronavírusu nepoznali a počas nej sa stala jednou z možností, ako mohli zamestnávatelia udržať zamestnanosť vďaka podpore štátu. Nakoniec sa z kurzarbeitu schváleného na obdobie akútnej pandémie stal kurzarbeit permanentný. Zákon začne platiť od začiatku roka 2022.

 

Kurzarbeit ako skrátená práca

 

S pandémiou koronavírusu prišlo na Slovensku k výraznému obmedzeniu práce. Vláda sa snažila aktívne pristupovať k záchrane zamestnanosti zavedením takzvanej skrátenej práce známej pod názvom  kurzarbeit. V praxi to znamenalo externú finančnú pomoc na udržanie pracovných miest v čase mimoriadnej situácie. Od budúceho roka bude možnosť kurzarbeit uplatňovať permanentne.

 

Nové podmienky do výnimočných situácií

 

V súčasnej situácii, ak zamestnávateľ udržal počas výnimočnej situácie zamestnanosť, dostal náhradu vo výške 100 % mzdových nákladov od štátu. Tento nástroj však nie je dlhodobo udržateľný. Preto vláda SR tento rok schválila nový zákon o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom. Funguje prakticky vo všetkých štátoch EÚ.

 

Kedy bude systém kurzarbeit spustený?

 

Kurzarbeit bude môcť zamestnávateľ využívať a naplno z neho čerpať podporu len vtedy, ak nastane čas skrátenej práce. Ním sa rozumie čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

 

Takýmito faktormi sa rozumie:

  • mimoriadna situácia
  • výnimočný stav
  • núdzový stav
  • mimoriadna okolnosť
  • okolnosť vyššej moci


V takomto prípade môže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy v sume 100 %, ak je prekážka na strane zamestnávateľa. V prípade podpory zo systému skrátenej práce môže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy v nižšej sume. Preto je pre zamestnávateľa nutné vedieť, že  môže požiadať o poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit len po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom . Vtedy sa poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhrada mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného hodinového zárobku.


Čo to znamená pre zamestnávateľov?

 

Hlavnou zmenou je, že zamestnávateľ bude za zamestnancov, ktorí môžu čerpať podporu zo systému kurzarbeit poistné. Avšak o toto poistenie sa zníži poistné na poistenie v nezamestnanosti. V prípade splnenia podmienok na poskytnutie podpory zo systému kurzarbeit, zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten mu poskytne časť finančných prostriedkov na mzdy.

 

K nim však  bude musieť prispieť z vlastných peňazí ako náhradu mzdy. Zamestnávateľovi sa bude poskytovať podpora v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Zvyšných 20 % bude musieť zamestnancovi doplatiť z vlastných zdrojov.