Zakladáte si alebo prevádzkujete e-shop? Čo všetko budete potrebovať?

 

Internetový obchod je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderného podnikania. Jeho založenie aj prevádzka podliehajú pravidlám, ktoré bude musieť budúci podnikateľ ovládať a zvládnuť. Na druhej strane netreba mať prehnané obavy. Prevádzkovať e-shop dnes aj vďaka kvalifikovanej pomoci môže prakticky ktokoľvek.

 

Správna forma podnikania

E-shop musí prevádzkovať právnická alebo fyzická osoba. Keďže ide o obchod, hoci vo virtuálnom svete, tak je jasné, že jeho cieľom je predaj tovaru konečnému užívateľovi. Preto je veľmi dôležité si už pri zakladaní internetového obchodu ujasniť, či je pre vás vhodné založiť si živnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, alebo inú obchodnú spoločnosť. Je tiež dôležité vedieť, či sa vám oplatí byť platcom alebo neplatcom DPH. Tu vám môže pri rozhodovaní pomôcť účtovná firma. Nakoľko staviť na vhodnú právnu formu už na začiatku vám ušetrí mnoho času a komplikácií v budúcnosti.

 

Spoznajte dôležité zákony

Podnikanie vo virtuálnom svete už dávno nie je „nadivoko“. Prevádzkovatelia e-shopov by sa mali oboznámiť hlavne so zákonmi:

 

  • Zákon o elektronickom obchode
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon o ochrane osobných údajov 

 

Netreba zabúdať, že aj e-shopy podliehajú bežným zákonom platným v Slovenskej republike a to hlavne občianskemu zákonníku, zákonu o živnostenskom podnikaní a zákonu o dani z príjmov.

 

Nezabudnite na všeobecné obchodné podmienky

Bez ohľadu na to, koľko položiek a aké budete na e-shope ponúkať, zákon prikazuje vypracovať Všeobecné obchodné podmienky. V nich musíte uviesť všetky náležitosti spojené s predajom tovaru, dodávkou, postupu pri reklamácii a vrátení tovaru. Vzory nájdete aj na internete, no je vhodné si ich nechať preveriť právnikom. Rovnako je dnes už nutnou súčasťou aj dokumentácia GDPR.

 

Správna fakturácia

Už na začiatku je nutné premyslieť systém fakturácie. Tu vie byť veľmi vhodným pomocníkom účtovná firma, ktorá vám poradí, ako fakturovať pre vaše potreby. Prípadne vám rovno umožní fakturovať tak, aby ste mohli delegovať aj spracovanie faktúr na externého účtovníka. Tým ušetríte za pracovníka na plný úväzok a máte všetko v súlade so zákonom.

Nezabudnite, že e-shop dnes musí  zo zákona bezodkladne potvrdiť objednávku. Preto je automatizácia fakturácie určite vhodné riešenie.

E-shop a vedenie účtovníctva

E-shop je len platforma a preto čo sa týka účtovníctva, princípy jeho vedenia sú rovnaké ako pri klasickom predaji. Živnostník si dokonca môže zvoliť reálne alebo paušálne výdavky. Môže viesť daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo. Ak je e-shop založený formou s.r.o, tak má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

 

To je výhodnejšie hlavne pri malých firmách delegovať na externú spoločnosť, čo je rýchlejšie, spoľahlivejšie aj lacnejšie, ako zamestnať vlastného účtovníka, či nebodaj sa venovať podvojnému účtovníctvu vo vlastnej réžii.