Čo potrebujete vedieť o daňovom priznaní za rok 2020?

Začiatok roka je u každého podnikateľa spojený s témou podávania daňových priznaní. Hoci sa situácia každoročne opakuje, niektoré dôležité čísla a postupy sa menia, iné je potrebné si pripomenúť.

 

Kto musí v roku 2020 podať daňové priznanie?

Za rok 2020 sa zvýšila hranica príjmu, od ktorej je potrebné podať daňové priznanie. Na Finančnú správu je potrebné sa s daňovým priznaním obrátiť iba v prípade, že vaše príjmy presiahli v roku 2020 sumu 2 207,10 eur. To sa týka každej fyzickej osoby, avšak existuje niekoľko výnimiek:

 

  • Daňové priznanie nepodávate v prípade, že ste síce uvedenú výšku príjmu presiahli, ale mali ste výlučne príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Teda napríklad príjem na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V takomto prípade stačí požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.
  • Máte len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

 

Ak ste síce mali zamestnávateľa, ale mali ste aj iné príjmy, tak si budete musieť podať daňové priznanie sami aj v prípade, že ste zamestnanými na plný pracovný úväzok. Vtedy vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o príjme a daňové priznanie si podáte sami. Ak to budete robiť prvý raz, je vhodné sa obrátiť na odborníka alebo účtovnú firmu, ktorá vám poradí.

 

Aký typ tlačiva použiť?

Fyzické osoby môžu použiť na podanie daňového priznania dve tlačivá. To, aké si vyberiete závisí od príjmu:

 

  • Daňové priznanie typu A slúži na príjmy zo závislej činnosti.
  • Daňové priznanie typ B slúži na podanie daňového priznania v prípade, ak fyzická osoba dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti.

 

Všetky aktuálne vzory tlačív nájdete na stránke Ministerstva financií.

 

Právnické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie vždy

Otázka, či podať alebo nepodať daňové priznanie je aktuálna výlučne u fyzických osôb. Právnická osoba má zo zákona povinnosť podať daňové priznanie vždy. Bez ohľadu  na výšku príjmu, prípadne dosiahnutý zisk alebo stratu a to dokonca aj v prípade, ak firma existovala len časť zdaňovacieho obdobia.

 

V praxi to znamená, že ak firma vznikla v decembri roku 2020 a zarobila čo i len 100 eur, prípade ešte ani nestihla vykonávať podnikateľskú činnosť a teda nezarobila nič, musí podať daňové priznanie za rok 2020.

 

Ak ste si v minulom roku založili firmu, o tom ako správne podať daňové priznanie vám najlepšie povie účtovná firma. Vďaka takejto pomoci budete mať daňové priznanie podané rýchlo a spoľahlivo.

 

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2020?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je roky rovnaký a vychádza na 31. marca 2021. V minulom roku platila kvôli pandémii výnimka, avšak aktuálne ministerstvo financií o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania neuvažuje. Preto je za rok 2020 nutné podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2021. Netreba zabúdať, že do rovnakého dátumu musí byť zaplatená aj samotná daň.

 

Podanie daňového priznania je však možné  bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace alebo o šesť kalendárnych mesiacov, ak ste mali príjmy zo zahraničia.


Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

V súčasnosti je možné na Slovensku podať daňové priznanie dvomi spôsobmi:

 

  • v papierovej forme
  • elektronicky

 

Povinnosť elektronického podania daňového priznania sa v súčasnosti už vzťahuje prakticky na každého. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 elektronicky platí pre všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Rovnako aj pre všetky fyzické osoby a podnikateľov.

 

Fyzicky môžu na daňový úrad priniesť daňové priznanie len osoby, ktoré nepodnikajú, napríklad zamestnanci zamestnaní na základe pracovného pomeru alebo študenti pracujúci na dohodu.

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne podania daňového priznania za rok 2020, neváhajte sa na nás obrátiť.