Paušálne výdavky v roku 2021. Čo si môžete uplatniť navyše?

Rozhodnúť sa pre paušálne výdavky prináša podnikateľom a fyzickým osobám niekoľko výhod. Ideálne sú pre tých, ktorí pri podnikaní nemajú reálne výdavky. Ako napríklad programátori, grafici alebo autori a podobne. Paušálne výdavky je možné uplatniť si do 60 % zdaniteľných príjmov. To však nie je všetko.

 

Čo sú paušálne výdavky?

Paušálne výdavky umožňujú podnikateľovi viesť namiesto účtovníctva len daňovú evidenciu. Neuplatňuje si pri podaní daňového priznania reálne náklady, ale paušál, ktorý predstavuje 60 % zdaniteľných príjmov. Maximálne však sumu 20 000 eur. Oplatí sa teda hlavne podnikateľom s nižšími príjmami.


Pozor, platí však, že paušálne výdavky si môže uplatniť len fyzická osoba, ak nebola:

  • platiteľom DPH
  • bola platiteľom DPH, ale len časť zdaňovacieho obdobia

    Zároveň si paušálne výdavky môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá mala príjmy:
  • z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • z použitia diela a umeleckého výkonu

 

Daň neznížia len paušálne výdavky

Napriek tomu, že po uplatnení si paušálnych výdavkov si neuplatňujete výdavky reálne, môžete si k nim uplatniť aj ďalšie náklady, ktoré znížia celkovú daň, ktorú musíte zaplatiť. Veľkou výhodou rovnako je, že pre uplatnenie paušálnych výdavkov sa nemusíte rozhodnúť dopredu, ale napríklad až pred podaním daňového priznania. Teda v momente, ak si pred podaním daňového priznania prepočítate, že paušálne výdavky znížia vašu daň viac, ako tie reálne.

 

Uplatniť si môžete aj nezdaniteľnú čiastku

Z vašich príjmov si okrem paušálnych výdavkov môžete odrátať aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Tá bola v roku 2020 v sume 4 414,20 €. To znamená, že ak si uplatníte plné paušálne výdavky a nezdaniteľnú časť, je spolu až 24414,20 eur. Na nezdaniteľnú čiastku máte nárok, či si uplatňujete skutočné alebo paušálne výdavky.

Bonus na dieťa

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov si môžete uplatniť aj bonus na dieťa. Za rok 2020 bol vo výške 22,72 € za mesiac a v ročnom súčte to robí 272,64 € a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov sa zdvojnásobuje. V roku 2020 to robí 45,44 € mesačne, teda 545,28 € ročne. Pozor, daňový bonus si môže uplatniť vždy iba jeden z rodičov a iba u jedného zamestnávateľa. Finančná správa sa v tomto roku začala zaoberať práve aj neoprávnene uplatneným bonusom na dieťa. Preto ak máte otázky, je lepšie poradiť sa s odborníkom.

Odvody

Samozrejme, že aj v prípade, ak si neuplatňujete výdavky reálne, ale vediete iba daňovú evidenciu, máte nárok si zo zdaniteľného príjmu odpísať aj reálne zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tie sa u každého živnostníka líšia, avšak uplatniť si môže ich plnú výšku. Minimálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne boli v roku 2020 sumu 167,89 € a do zdravotnej poisťovne predstavovali v roku 2020 sumu 70,91 eur mesačne.